ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ανακοίνωση)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ.  ΑΙΟΛΟΥ 104, ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 13  Απριλίου 2017

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Την Κυριακή 09/4/2017 έγινε η 1Η προσπάθεια καταστατικής Συνέλευσης με καλή συμμετοχή αλλά δεν ήταν επαρκής και δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις βάσει Καταστατικού. Αναδείχθηκαν πολλά ζητήματα και μετά από συζήτηση επιβεβαιώθηκε και από τα μέλη και την Διοίκηση του Αλληλοβοήθειας , η θέληση όλων για να συνεχίσει να υπάρχει το Ταμείο και για τον σκοπό που ιδρύθηκε .

Σας καλούμε στη δεύτερη Καταστατική Συνέλευση του Ταμείου μας την Τετάρτη 19/4/2017 στα γραφεία μας Αιόλου 104, Αθήνα 6Ος  όροφος και ώρα 18.30 μ.μ με θέμα: 1) Τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο θα γίνει 3Η Καταστατική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 04/05/2017 στο ίδιο μέρος και ίδια ώρα (Αιόλου 104, Αθήνα , 18.30 μ.μ) και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία με κάλπη ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη του Ταμείου μας να πάρουν θέση για τις προτεινόμενες αλλαγές του Καταστατικού . Η ψηφοφορία που θα γίνει θα θεωρηθεί συνέχιση της Καταστατικής Συνέλευσης και θα διεξαχθεί ως εξής:  1) ημέρα Παρασκευή 05/5/17 και ώρα 5.00-7.00 πρωί  στην ΙΡΙΔΑ, ώρα 09.00-11.00 στην ΑΡΓΟΣ Α.Ε και ώρα 11.30-13.30 στην ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.

2) Σάββατο 06/5/2017 και ώρα 10.00- 13.00 μ.μ στην Αιόλου 104, Αθήνα 6Ος όροφος.

3) και τέλος την Κυριακή 07/05/2017 και ώρα 11.00-14.00 στην Πανηπειρωτική , 7ος όροφος , Κλεισθένους 15 , Αθήνα , όπου και θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και θα γίνει καταμέτρηση .

Η συμμετοχή σας μετράει για τις παραπέρα εξελίξεις στο Ταμείο

                                                                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ