ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ανακοίνωση)

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ.  ΑΙΟΛΟΥ 104, ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 07 Μαϊου 2017

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στην έκτακτη Καταστατική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας που πραγματοποιήθηκε στις 04/05/2017 με ψηφοφορία κατά άρθρο των προτεινόμενων Καταστατικών Αλλαγών, από 04/05-07/05/2017 τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψηφίσαντες 230 σε σύνολο 325 μελών

Βρέθηκαν έγκυρα 230 ψηφοδέλτια

 

Έλαβαν κατά άρθρο:                           ΝΑΙ                             ΟΧΙ                 ΛΕΥΚΑ

 

Άρθρο 1                                              229                              1

Άρθρο 3                                              227                              2                       1

Άρθρο 4                                              220                              9                       1

Άρθρο 5                                              229                              1

Άρθρο 6                                              224                              6

Άρθρο 7                                              224                              6

Άρθρο 11                                            221                              9

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ