ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ανακοίνωση)

 

Αθήνα 29 Μαΐου 2017

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανακοίνωση

Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν από 25 έως 27 Μαΐου 2017:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 Εγγεγραμμένοι: 386

Ψήφισαν: 310

Έγκυρα: 301

Άκυρα: 6

Λευκά: 3

 1. Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ) : 159 – Έδρες 5
 2. Αυτόνομη Παρέμβαση Εργαζομένων Πρακτορείων Τύπου Αθήνας (ΑΠΕΠΤΑ) : 94 – Έδρες 3
 3. Παρέμβαση : 48 – Έδρα : 1

Για την αντιπροσώπευση στην Ομοσπονδία και το ΕΚΑ:

 Εγγεγραμμένοι: 386

Ψήφισαν: 310

Έγκυρα: 299

Άκυρα: 5

Λευκά: 6

 1.  Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ) : 169
 2. Αυτόνομη Παρέμβαση Εργαζομένων Πρακτορείων Τύπου Αθήνας (ΑΠΕΠΤΑ) : 80
 3. Παρέμβαση : 50

Έδρες: ΔΑΣ : Ομοσπονδία 3 – ΕΚΑ 2

ΑΠΕΠΤΑ: Ομοσπονδία 2 – ΕΚΑ 1

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ : Ομοσπονδία 1 – ΕΚΑ 1

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν:

 1. Κατάρας Παναγιώτης, ψήφοι 139 (ΔΑΣ)
 2. Κανάκης Ανέστης, ψήφοι 119 (ΔΑΣ)
 3. Σούρας Ευάγγελος, ψήφοι 98 (ΔΑΣ)
 4. Μικές Λεωνίδας, ψήφοι 87 (ΔΑΣ)
 5. Μπίμπας Ιωάννης, ψήφοι 62 (ΔΑΣ)
 6. Καλαβάνος Ιωάννης, ψήφοι 62 (ΑΠΕΠΤΑ)
 7. Καφίρης Γρηγόρης, ψήφοι 40 (ΑΠΕΠΤΑ)
 8. Τσίτσος Χρήστος, ψήφοι 40 (ΑΠΕΠΤΑ)
 9. Κεφαλάς Παναγιώτης, ψήφοι 45 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

 

Για αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Ομοσπονδίας εκλέχθηκαν:

 1. Κατάρας Παναγιώτης, ψήφοι 134 (ΔΑΣ)
 2. Κανάκης Ανέστης, ψήφοι 121 (ΔΑΣ)
 3. Σούρας Ευάγγελος, ψήφοι 78 (ΔΑΣ)
 4. Καλαβάνος Ιωάννης, ψήφοι 45 (ΑΠΕΠΤΑ)
 5. Τσίτσος Χρήστος, ψήφοι 40 (ΑΠΕΠΤΑ)
 6. Κεφαλάς Παναγιώτης, ψήφοι 40 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

 

Για αντιπρόσωποι στο συνέδριο του ΕΚΑ εκλέχθηκαν:

 1. Κατάρας Παναγιώτης, ψήφοι 138 (ΔΑΣ)
 2. Κανάκης Ανέστης, ψήφοι 127 (ΔΑΣ)
 3. Καλαβάνος Ιωάννης, ψήφοι 48 (ΑΠΕΠΤΑ)
 4. Κεφαλάς Παναγιώτης, ψήφοι 45 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

 

Για την εφορευτική επιτροπή

Δημητρίου Μανώλης

Τέγου Ειρήνη Σοφία

Ψαρράς Μανώλης

 

 

 

Advertisements