Ταμείο Αλληλοβοηθείας (Ανακοίνωση)

Αθήνα 24/02/2018

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ Α.Ε

Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι

 

Η Διοίκηση της ΑΡΓΟΣ Α.Ε επικαλούμενη λόγους προσωπικών δεδομένων δεν μας έδωσε τους λογαριασμούς μισθοδοσίας στην Εθνική Τράπεζα των υπαλλήλων και μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Οπότε παρακαλώ με όποιο τρόπο μπορείτε να προσκομίσετε το λογαριασμό με το ΙΒΑΝ στο Προεδρείο του Ταμείου που αποτελείται από την Πανταλού Νίκη (λογιστήριο ΑΡΓΟΣ) , Μπαλούμη Βασιλική (λογιστήριο ΑΡΓΟΣ) , Τέγου Ειρήνη (επιστροφές ΑΡΓΟΣ) ή ηλεκτρονικά στο mail npantalou@argoscom.gr ή vbaloumi@argoscom.gr ή etegou@argoscom.gr, προκειμένου να προχωρήσουμε στις καταθέσεις από τον επιμερισμό της περιουσίας του Ταμείου , όπως αποφάσισε η Γενική μας Συνέλευση στις 11-02-2018.

 

Ευχαριστούμε

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ