Ταμείο Αλληλοβοήθειας (Ανακοίνωση)

                       

Αθήνα 05/03/2018

Συνάδελφοι , συναδέλφισσες

Επειδή προέκυψαν προβλήματα με τις προϋπηρεσίες (ιδιαίτερα κάποιων παλιών) οι πληρωμές θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα .

Παρακαλώ να ελέγξετε από τις καταστάσεις την προϋπηρεσία σας και αν προκύψουν διαφορές θα μας ενημερώσετε έως και την Πέμπτη 08/03/2018 , προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και αλλαγές.

Παρόλα αυτά θα γίνουν τμηματικές καταθέσεις αυτή την εβδομάδα και τα υπόλοιπα από την επόμενη.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Η ΔΙΟΊΚΗΣΗ

Ελέγξτε μέσα από το αρχείο τις προϋπηρεσίες σας

 

Κάντε κλικ –> ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ