Ταμείο Αλληλοβοηθείας (Ανακοίνωση)

 Αθήνα 28 Μαρτίου 2018

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Την Τετάρτη 04 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του Σωματείου , Αιόλου 104 6ος όροφος , Αθήνα , 6.30 μ.μ με θέμα:

Ανάλυση από το Δ.Σ σε συνεργασία με τον αναλογιστή για τον τρόπο υπολογισμού με τον οποίο έγινε το μοίρασμα της περιουσίας του Ταμείου  και παράθεση όλων των στοιχείων βάσει των οποίων έγινε η τελευταία αναλογιστική.

 Στη σύσκεψη μπορούν να παραβρεθούν όλα τα μέλη του Ταμείου που ενδιαφέρονται για τον τρόπο υπολογισμού της αναλογιστικής μελέτης.

                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ