Μελέτη ΚΕΠΕ για Ασφαλιστικό: Στάζουν αίμα οι ανατροπές που ετοιμάζει η κυβέρνηση

«Βόμβα» στα ασφαλιστικά δικαιώματα εργαζομένων και συνταξιούχων αποδεικνύεται η μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για το Ασφαλιστικό που του είχε ανατεθεί από την κυβέρνηση και το προσχέδιό της διέρρευσε στον Τύπο. Οι διαπιστώσεις και τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης αναδεικνύουν την «πολυδιάσπαση» ως βασικό πρόβλημα του Ασφαλιστικού, προϊδεάζουν για τα μέτρα που σχεδιάζονται και αφορούν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν.

Από την αρχή, κάνοντας λόγο για «προνόμια» και όχι για δικαιώματα, η μελέτη επιχειρεί να δυσφημίσει οτιδήποτε εξασφάλισαν στο παρελθόν κάποιες ομάδες εργαζομένων και συνεχίζει ακόμα να ισχύει, παρά τις ανατροπές που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια. Δίνοντας το στίγμα του νέου ασφαλιστικού χάρτη που σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, η μελέτη σημειώνει: «Η πολυδιάσπαση του συστήματος (…) δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να διατηρηθούν προνόμια που θεσπίστηκαν στο παρελθόν και αντικρούουν κάθε έννοια κοινωνικής ισότητας» (!).

Ξεκαθαρίζοντας ότι η περίφημη «ενοποίηση» δεν θα είναι μόνο διοικητική και λειτουργική, όπως προπαγανδιστικά ισχυριζόταν το υπουργείο, προσθέτει: «Το ασφαλιστικό σύστημα, όμως, δεν είναι κατακερματισμένο μόνο διοικητικά. Το σύστημα συντάξεων χαρακτηρίζεται από μια πολυνομία, η οποία δημιουργεί έντονες κοινωνικές ανισότητες, αφού αντιμετωπίζει όμοιες περιπτώσεις πολιτών με διαφορετικό τρόπο. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όρια ηλικίας), τα ποσοστά αναπλήρωσης, οι κατώτατες συντάξεις, οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, οι κοινωνικοί πόροι και η κρατική χρηματοδότηση ποικίλλουν τόσο μεταξύ των Ταμείων, όσο και μεταξύ ασφαλισμένων στο ίδιο Ταμείο».

Με άλλα λόγια, «κοινωνική ισότητα» για την κυβέρνηση και το κεφάλαιο είναι η προς τα κάτω εξίσωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, βάζει στο επίκεντρο της νέας της παρέμβασης τα πάντα:

  • Το χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας.
  • Τα ποσοστά αναπλήρωσης.
  • Τις κατώτατες συντάξεις.
  • Τις ασφαλιστικές εισφορές.
  • Τους κοινωνικούς πόρους.
  • Την κρατική χρηματοδότηση.

Τελειώνουν όλες τις λεγόμενες πρόωρες

Η έκθεση επιχειρεί να «χτίσει» την επιχειρηματολογία της με τις διαφορές που υπάρχουν και μεταξύ Ταμείων, αλλά και ανάμεσα σε κατηγορίες ασφαλισμένων μέσα στο ίδιο Ταμείο. Ειδικότερα, εστιάζει:

  • Σε διαφορές μεταξύ κλάδων και επαγγελμάτων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει «το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών» και «τις πρόσφατες ρυθμίσεις για αναγνώριση πλασματικών ετών στους ενστόλους στο Δημόσιο».
  • Στις διαφορές μεταξύ ηλικιών ή ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, όπου κάνει ειδική αναφορά «στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων» και μάλιστα στο διαφορετικό καθεστώς που ισχύει «αν άρχισαν να εργάζονται πριν ή μετά το 1983»!
  • Στις διαφορές μεταξύ φύλων, όπου σημειώνει πως «σε ορισμένα Ταμεία, παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, συνεχίζουν να υπάρχουν αρκετά πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις γυναίκες»!

Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για τα μέτρα που σχεδιάζονται να νομοθετηθούν το επόμενο φθινόπωρο, η μελέτη του ΚΕΠΕ προσθέτει χαρακτηριστικά: «Αν και για όλους τους παραπάνω διαχωρισμούς μπορούν, τουλάχιστον από αυτούς που ευνοούνται, να προταθούν πειστικές αιτιολογίες για την ύπαρξή τους, από οικονομικής και κοινωνικής άποψης είναι μάλλον δύσκολο να δικαιολογηθούν».

Χαρακτηριστικό της προσπάθειας που γίνεται για να «θεμελιωθεί» μια αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και πιθανώς και του χρόνου ασφάλισης, είναι η επιμονή της μελέτης να υποβαθμίσει το γεγονός ότι η μέση ηλικία συνταξιοδότησης στη χώρα μας είναι τα 62,34 χρόνια με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην ΕΕ των «27» να είναι στα 62,09 (στοιχεία 2010) και ενώ από τότε έχουν τεθεί πρόσθετα εμπόδια στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη του ΚΕΠΕ χαρακτηρίζει «παραπλανητική» τη χρήση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης (!), καθώς όπως ισχυρίζεται «σε πολλά ασφαλιστικά ταμεία η μέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι χαμηλότερη» και αυξάνει εξαιτίας των όρων συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ και στον ΟΑΕΕ. Μάλιστα, για το ΙΚΑ αναφέρει ότι «ο γενικός κανόνας», δηλαδή τα ανώτερα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που ισχύουν, «είναι η εξαίρεση». Γι’ αυτό προτείνει όχι την παραπέρα αύξηση των γενικών ορίων, «αλλά τροποποιήσεις- καταργήσεις στις ισχύουσες εξαιρέσεις»!

Προκλητικά, δε, φωτογραφίζει τις αναπηρικές συντάξεις, καθώς, όπως κυνικά ισχυρίζεται, «οι συντάξεις αναπηρίας του ΙΚΑ αποτελούν διέξοδο για νέους ασφαλισμένους ή ασφαλισμένους με λίγες ημέρες ασφάλισης». Δηλαδή, το ΚΕΠΕ μας λέει ότι ο εργαζόμενος που έμεινε ανάπηρος, από ατύχημα ή ασθένεια, το επέλεξε προκειμένου να βρει διέξοδο και να συνταξιοδοτηθεί!

Εισφορές και χρέη

Παράλληλα, η μελέτη του ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στο ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών και ειδικά αυτών που δεν εισπράττονται. Σε αυτά τα πλαίσια, προτείνει την επέκταση της δράσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και για ποσά μικρότερα των 5.000 ευρώ, που σημαίνει ότι ο κατασταλτικός χαρακτήρας του μέτρου επικεντρώνεται στους πιο φτωχούς ασφαλισμένους και ιδιαίτερα σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ.

Επιπλέον, για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κρίνεται «χρήσιμο» η πρόσβαση και του ΚΕΑΟ στα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων, ενώ μέχρι οι ασφαλιστικές εισφορές να μπορούν να εισπράττονται από την Εφορία (μέσα του 2017), προτείνεται να εμπλακούν στη διαδικασία είσπραξης εκτός από το ΚΕΑΟ και «ειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες»!

Πάντως, παρά τις επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις προς τις επιχειρήσεις και τις μειώσεις των εργοδοτικών εισφορών και ενώ η κυβέρνηση εξισώνει τους καπιταλιστές – όσον αφορά τον τρόπο και τις μεθόδους αντιμετώπισης για τις εισφορές τους προς τα Ταμεία – με τους μικρομεσαίους ΕΒΕ και τους αγρότες, που κλείνουν τα μαγαζιά τους και εγκαταλείπουν τα χωράφια τους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ εκτοξεύτηκαν στο ιστορικό ποσό των 13,5 δισ. ευρώ!

Μάλιστα, η γιγάντωση της εισφοροαποφυγής προς το ΙΚΑ έγινε ιδιαίτερα μέσα στο 2013, όπου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σχεδόν διπλασιάστηκαν. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ στο τέλος του 2011 ανέρχονταν στα 7,003 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2012 αυξήθηκαν στα 7,723 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 10,3%) για να εκτιναχτούν το 2013 στα 13,540 δισ. ευρώ (!), αύξηση 75,3% μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Σημειώνεται ότι στα μέσα του 2012, η κυβέρνηση είχε απαλλάξει τους εργοδότες από την εισφορά τους προς την Εργατική Κατοικία και την Εργατική Εστία, χαρίζοντας τους 250 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Το πόσο η χαριστική αυτή πολιτική αποδείχθηκε «επιτυχής» φαίνεται από την πορεία των οφειλών το επόμενο ακριβώς έτος που σχεδόν διπλασιάστηκαν. Για να φανεί το μέγεθος των χρεών προς το ΙΚΑ, αξίζει να αναφερθεί ότι το ίδιο έτος οι καταβαλλόμενες συντάξεις ανήλθαν στα 10,8 δισ. ευρώ. Δηλαδή, τα χρέη των καπιταλιστών προς το ΙΚΑ (μέρος των οποίων αφορά στις εισφορές που έχουν παρακρατηθεί από τους εργαζόμενους), είναι μεγαλύτερα από το κονδύλι των συντάξεων! Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από τα 13,540 δισ. ευρώ, σε ρύθμιση έχουν μπει μόλις το 1,132 δισ. ευρώ, δηλαδή λιγότερο από το 10% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εξαϋλώνουν τις συντάξεις

Η υπεξαίρεση του ιδρώτα των εργαζομένων (ασφαλιστικές κρατήσεις στο μισθό τους) από τους καπιταλιστές και η μη καταβολή τους προς το ΙΚΑ γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη κάτω από τα εξής δεδομένα:

Πρώτο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (4ο τρίμηνο του 2013), το 41,2% του εργατικού δυναμικού ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ.

Δεύτερο, το 53% των συντάξεων που καταβάλλει το Ταμείο καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εισφορές, που σε μεγάλο μέρος τους, όπως προκύπτει, δεν καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις.

Τρίτο, στην επισήμανση που κάνει και η μελέτη του ΚΕΠΕ πως «η τάση των τελευταίων δράσεων είναι προς την κατεύθυνση της χρήσης συντελεστών βιωσιμότητας (βλέπε π.χ. ΕΤΕΑ), σημαίνει ότι οι συντάξεις που χορηγούν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα είναι ανάλογες των εσόδων που εισπράττουν, δηλαδή των Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης. Με άλλα λόγια, λιγότερες εισφορές θα μεταφράζονται αυτόματα σε χαμηλότερες συντάξεις».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

 

Το 2014, αν δεν τους σταματήσουμε θα βρεθούμε μπροστά σε ασήκωτους φόρους και χαράτσια. Τα χρόνια 2011-12 δεχτήκαμε μια φορολογική καταιγίδα που χειροτέρευσε δραματικά την κατάσταση πού υπήρχε ήδη από το έτος 2010 και με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το 2013 βελτιώθηκε φορολογικά η θέση των πιο ασθενέστερων οικονομικά τμημάτων, θυμίζοντας το ανέκδοτο με το γάιδαρο του Χότζα. Τσάκισαν μισθούς διέλυσαν εργασιακές σχέσεις και έχουν το θράσος να μιλάνε για ελαφρύνσεις. Τα αποτελέσματα της «επιδρομής» τους αποτυπώνονται  στα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις εφορίες.

Ξέρουν καλά ότι δεν μπορούν να μαζέψουν άλλα χρήματα από τους πιο χαμηλόμισθους και ταυτόχρονα θέλοντας να διαχειριστούν την ακραία φτώχεια, οι όποιες «ελαφρύνσεις» στους χαμηλόμισθους μεταφέρονται και επιβαρύνουν τους υπόλοιπους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο και τα άλλα υψηλά εισοδήματα ενισχύονται. Για τις επιχειρήσεις για το 2013 οι φόροι φτάνουν τα 1,5 δισ. ευρώ, και για το λαό άμεσοι και έμμεσοι φόροι (που στη συντριπτική τους πλειοψηφία καταβάλλονται από τα λαϊκά στρώματα) άνω των 42,5 δισ. ευρώ!

Η φορολογική επέλαση θα κλιμακωθεί με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν 20 Μάρτη-30 Ιούνη 2014  και που αφορούν στα φετινά εισοδήματα τού 2013. Οι φόροι για τα εισοδήματα του 2013 θα υπολογίζονται αυτόματα και  τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα εκδίδονται άμεσα, και η πληρωμή θα γίνεται στις 31 Ιούλη, 30 Σεπτέμβρη και 30 Νοέμβρη 2014.

Είναι σίγουρο ότι ακόμα και όσοι δεν θίχτηκαν από τη νέα κλίμακα είτε φαίνεται να είχαν κατ’ αρχήν μειώσεις μέσω της μηνιάτικης παρακράτησης φόρου, θα προκύψουν επιβαρύνσεις λόγω της κατάργησης των εκπτώσεων φόρου για ασφάλιστρα ζωής, φροντιστήρια και δίδακτρα, ενοίκια κύριας και φοιτητικής κατοικίας, τόκους στεγαστικών δανείων, διατροφή μεταξύ συζύγων, κ.α. Από κάθε οικογένεια που μένει στο νοίκι και με 1 παιδί στο φροντιστήριο-αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτές τις 2 κατηγορίες δαπανών – αρπάζουν από 200 ευρώ (100 ευρώ για τη δαπάνη ενοικίου και άλλα τόσα για τα δίδακτρα) σε σύγκριση με το 2013 και από 480 ευρώ σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και με την κατάργηση της έκπτωσης της δαπάνης για τόκους στεγαστικών δανείων.

Ο Φόρος εισοδήματος το 2014 θα είναι «φουσκωμένος» κατά 1,3 δισ ευρώ, από την εφαρμογή της νέας κλίμακας μισθωτών- συνταξιούχων κατά την εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2013, τη κατάργηση των φοροαπαλλαγών, την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα, την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, που πλέον θα φορολογούνται  από το πρώτο ευρώ

Αφού κατάργησαν πλήρως το αφορολόγητο όριο (12.000 ευρώ το 2010), προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα ακραίας φτώχειας και αντιδράσεων από τους χαμηλόμισθους, θέσπισε έκπτωση φόρου 2100 ευρώ με αποτέλεσμα όσοι μισθωτοί έχουν καθαρό εισόδημα ετήσιο έως 9.000 ή 650 ευρώ μηνιαία, δεν έχουν άμεσο φόρο εισοδήματος, αν και πληρώνουν αρκετούς φόρους μέσω της έμμεσης φορολογίας.

Για εισοδήματα του 2013 έως 12.000 ευρώ καθαρά, δηλαδή 920 καθαρά το μήνα,  φαίνεται ότι υπάρχει μείωση φόρου ή στασιμότητα σε σύγκριση με το 2012,αλλά πολύ μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το 2010. Για εισοδήματα του 2013 καθαρά πάνω από12.000 ευρώ αν συνυπολογίσουμε την κατάργηση όλων σχεδόν των φοροαπαλλαγών, και εάν συνυπολογίσουμε και το επίδομα παιδιών (στον άνδρα και ανάλογα με το εισόδημα),η κατάσταση χειροτερεύει η είναι ίδια με το 2012 και χειρότερη από το 2010 για τον άνδρα ,τη γυναίκα και συνολικά για την οικογένεια.

Η κατάσταση χειροτερεύει με τη καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος με το ΦΠΑ στα είδη διατροφής, ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα , την εξίσωση του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης κλπ Συνεχίζουν να ισχύουν τα τσουχτερά τέλη κυκλοφορίας, το Χαράτσι που έγινε μόνιμο πλέον με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (που φορολογεί κάθε σπιθαμή γης). Οι έμμεσοι φόροι, που έχουν ως βάση το εισόδημα που καταναλώθηκε, πλήττουν τα μικρά εισοδήματα που δαπανώνται στο σύνολό τους σε δαπάνες διαβίωσης, ενώ απορροφούν ελάχιστο μέρος των μεγάλων εισοδημάτων. Έτσι οι έμμεσοι φόροι αποτελούν πάνω από το 55% στο σύνολο των φορολογικών εσόδων.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι υποχρεώνονται να μαζέψουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 10% του ετήσιου εισοδήματός τους (από 25% σήμερα). Όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι (αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες), δεν υποχρεώνονται στην προσκόμιση αποδείξεων. Ως βάση υπολογισμού θα παίρνεται το μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα στο πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα που θα προσδιοριστεί γι’ αυτούς με βάση τις «αντικειμενικές δαπάνες» ή τα «τεκμήρια διαβίωσης».Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του 10% του εισοδήματος, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με 22%, έναντι 10% που ίσχυε στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2013.

Εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι ενώ είναι κατ’ ουσία μισθωτοί, πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ, αντιμετωπίζονται δηλ. ως επιχειρηματίες.

Οι μισθωτοί ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι άνεργοι, το μεγάλο τμήμα των επαγγελματιών, εμπόρων, επιστημόνων, οι μικροί επιχειρηματίες και αγρότες τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να παγιδευτούν στο πώς θα μοιραστούν ανάμεσά τους τα νέα εξοντωτικά φορολογικά μέτρα, δεν πρέπει να παγιδευτούν από την προπαγάνδα της συγκυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της ΕΕ περί δήθεν νέας αρχής για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής, δίκαιης κατανομής των βαρών κλπ.

Οι νόμοι που ψηφίστηκαν επιβάλουν σκληρή φορολογική αφαίμαξη του λαού, περιείχαν στο σύνολό τους ευνοϊκές ρυθμίσεις για το κεφάλαιο (η μείωση της φορολογίας των κερδών από 40% πού ήταν (20% στα καθαρά κέρδη, 25% στα διανεμόμενα) έφτασε σε 33,4% (26% στα καθαρά κέρδη, 10% στα διανεμόμενα). Ταυτόχρονα δίνουν διάφορες  φοροαπαλλαγές πολυεθνικών με έδρα την ΕΕ, έχουμε εξαγγελίες για μείωση φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων στο 15% κ.α.

Μαζεύουν λεφτά, για να χρηματοδοτήσουν τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, τις τράπεζες, τους εφοπλιστές κ.λπ., που θα υλοποιήσουν την περιβόητη ανάπτυξη.Συγκεκριμένα   το 2001 το 52,07% του Συνολικού Φόρου Εισοδήματος προερχόταν από φορολόγηση των Φυσικών Προσώπων και το υπόλοιπο 47,93% από τη φορολόγηση των Νομικών Προσώπων. Το 2013 τα Φυσικά Πρόσωπα  συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη σε ποσοστό 84,21%, ενώ η επιβάρυνση των Νομικών Προσώπων έχει περιοριστεί στο 15,79%. Το 2001 τα Φυσικά Πρόσωπα  πλήρωσαν 1,26 φορές περισσότερο φόρο από τα Νομικά Πρόσωπα, ενώ το 2013 τα Φυσικά Πρόσωπα πληρώνουν 5,33 φορές περισσότερο. Αυτή είναι η φορολογική «δικαιοσύνη»  Η διεύρυνση της φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της διαδικασίας κίνησης του κεφαλαίου, της όξυνσης του φορολογικού ανταγωνισμού με την εμφάνιση των φορολογικών παραδείσων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

1. Να καταργηθούν εδώ και τώρα τα χαράτσια. Να ληφθούν μέτρα προστασίας για τους ανέργους, νέους, μισθωτούς, εμπόρους και βιοτέχνες. Να καταργηθούν όλοι οι άμεσοι φόροι. Κατάργηση των  δημοτικών τελών, αύξηση κρατικής χρηματοδότησης στους Ο.Τ.Α., κατάργηση των διοδίων.

2. Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης (διατροφή, εκπαίδευση, υγεία, οικιακή ηλεκτρική ενέργεια – τηλεπικοινωνίες – ύδρευση – αποχέτευση), τα σχολικά είδη και τα φάρμακα.

3. Να επωμιστεί τα φορολογικά βάρη το μεγάλο κεφάλαιο, η μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία. Να αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής για τους επιχειρηματικούς ομίλους στο 45% για το σύνολο των κερδών (τα δε διανεμόμενα κέρδη να φορολογούνται ενταγμένα στο εισόδημα με βάση τη φορολογική κλίμακα, η οποία θα έχει υψηλούς συντελεστές για τα μεγάλα εισοδήματα). Να καταργηθούν τα αφορολόγητα αποθεματικά και οι διάφορες φοροελαφρύνσεις. Να καταργηθούν τα ευνοϊκά ειδικά φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν για τους εφοπλιστές,  και για άλλα τμήματα του κεφαλαίου.

4. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τον άγαμο φορολογούμενο στα 20.000 Ευρώ, για την οικογένεια στα 40.000 Ευρώ, προσαυξημένο με 5.000 Ευρώ για κάθε παιδί.